Oferta dla partnerów przemysłowych


Katedra Chemii i Korozji Metali oferuje dla partnerów przemysłowych następujące usługi:

  • Badania składu chemicznego stopów,
  • Pomiary szybkości korozji tworzyw konstrukcyjnych w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych,
  • Doboru składu i struktury materiałów konstrukcyjnych do różnych środowisk korozyjnych (środowiska przemysłu chemicznego, petrochemicznego, wydobywczego, geotermii i energetyki),
  • Monitorowanie szybkości korozji instalacji przemysłowych,
  • Badania procesów korozji mikrostrukturalnej wielofazowych stopów przemysłowych za pomocą nowoczesnych technik elektrochemicznych,
  • Spektroskopowe badania związków chemicznych (spektroskopia w podczerwieni FTIR, spektroskopia Ramana RS, spektroskopia w zakresie ultrafioletu i widzialnym UV-vis).