Nasz sprzęt


Stanowisko badań korozji lokalnej


Laboratorium UV/VIS


Laboratorium IR


Pozostałe urządzenia