Chemia Fizyczna dla studentów studiów niestacjonarnych WO


 Zajęcia z chemii fizycznej dla studentów I roku studiów niestacjonarnych Wydziału Odlewnictwa obejmują:

 1. Wykłady, 25 godzin,
 2. Ćwiczenia rachunkowe, 10 godzin,
 3. Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin.


Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

Stany materii, opis stanów materii, właściwości. Termodynamika, pojęcia podstawowe, pierwsza zasada, entalpia przemian fizycznych i reakcji chemicznych, termochemia. Druga zasada termodynamiki, procesy samorzutne i niesamorzutne, entropia procesów, entalpia swobodna. Równowagi fazowe – diagramy równowag dla substancji czystych i układów dwuskładnikowych. Równowagi chemiczne, a wydajność procesów. Kinetyka chemiczna w układach homo i heterogenicznych. Podstawy procesów elektrochemicznych, przewodnictwo elektrolityczne, procesy w elektrolizerach i ogniwach, korozja.


Ćwiczenia rachunkowe obejmują następujący zakres materiału:

Obliczanie i przeliczanie stężeń, prawa gazowe. Obliczanie zmian entalpii prostych przemian fizycznych i reakcji chemicznych. Obliczanie zmian entropii i entalpii swobodnej, określanie kierunku procesu.Równowagi chemiczne, obliczanie stałej równowagi i wpływu parametrów na wydajność procesu.


Tutaj znajdują się przykładowe zadania.


Ćwiczenia laboratoryjne obejmują następujące tematy: (odnośniki prowadzą do plików zawierających teorię do ćwiczeń oraz instrukcje ich wykonania)

 1. Lepkość roztworu. Wpływ temperatury na lepkość,
 2. Korozja i pasywacja stali,
 3. Entalpia rozpuszczania i neutralizacji,
 4. Układ dwuskładnikowy. Równowaga ciało stałe-ciecz,


Bibliografia do przedmiotu chemia fizyczna:

 1. Atkins P.W., Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa 1999,
 2. Pigoń K., Ruziewicz Z., Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 1986,
 3. Holtzer M., Staronka A., Chemia fizyczna: wprowadzenie, Wyd. AGH, Kraków 2000,
 4. Stypuła B., Wykłady z chemii fizycznej, wersja elektroniczna 2003.

Ćwiczenia rachunkowe:

 1. Drapała T., Chemia fizyczna z zadaniami, PWN, Warszawa 1982,
 2. Atkins P.W, Trapp C.A., Cady M.P., Giunta C., Chemia fizyczna, zbiór zadań z rozwiązaniami, PWN, Warszawa 2001,
 3. Chudoba Sz., Kubas Z., Pytel K., Elementy chemii fizycznej, skrypt AGH, Kraków 2000.

Ćwiczenia laboratoryjne:

 1. Bieszczad T., Boczar M., Góralczyk D., Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej, UJ, Kraków 1995.