Chemia Ogólna dla kierunku Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne WO


 Na zajęcia z chemii ogólnej dla studentów I roku kierunku Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne WO składają się:

Chemia Ogólna I (zajęcia w semestrze zimowym):

 • Wykłady, 30 godzin,
 • Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin.

Chemia Ogólna II (zajęcia w semestrze letnim):

 • Wykłady, 15 godzin,
 • Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin.


Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Chemia Ogólna II odbywają się w semestrze letnim według następującego harmonogramu:

 1. Omówienie warunków zaliczenia przedmiotu, przepisów BHP, podział na zespoły.
 2. Wykonanie ćwiczeń w zespołach:
  1. Klasyfikacja związków nieorganicznych i typy reakcji chemicznych: Teoria i instrukcja wykonania ćwiczenia.
  2. Twardość wody, równowagi w rozworach elektrolitów, budowa atomu i związki kompleksowe: Teoria , instrukcja wykonania ćwiczenia.
  3. Właściwości chemiczne metali, szereg napięciowy metali i ogniwa galwaniczne: Teoria i instrukcja wykonania ćwiczenia.
  4. Korozja elektrochemiczna i ochrona przed korozją: Teoria i instrukcja wykonania ćwiczenia.
  5. Podstawy chemii organicznej i polimery: Teoria i instrukcja wykonania ćwiczenia.
 3. Zaliczenia.


***** Uwaga!!! *****

Ćwiczenie jest uznane za zaliczone w sytuacji, gdy student otrzyma z kolokwium ocenę przynajmniej 3.0, wykonana ćwiczenie w czasie zajęć laboratoryjnych i poprawnie sporządzi sprawozdanie, które zostanie dostarczone do prowadzącego ćwiczenia na kolejnych zajęciach.Pomoce dydaktyczne:


Bibliografia do przedmiotu chemia ogólna:

 1. E-Podręcznik AGH "Chemia ogólna".
 2. Chemia dla inżynierów, podręcznik pod red. J. Banasia, W. Solarskiego, AGH Uczelniane Wyd. Nauk.-Dydakt., Kraków 2008 (wyd.uzupeł.i popr.).
 3. Platforma E-chemia.
 4. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii z elementami teorii i obliczeń dla mechaników, skrypt pod red. Krystyny Moskwy, wyd. AGH, Kraków 2000.
 5. Buza D., Sas W., Szczeciński P., Chemia organiczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
 6. Bielański A., Podstawy chemii nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 7. Sienko M. J., Plane R. A., Chemia. Podstawy i zastosowanie, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1992.