dr hab. Urszula Lelek-Borkowska, prof. AGH


Stanowisko:

Profesor uczelni


Adres:

Wydział Odlewnictwa AGH, pawilon D-8, ul.Reymonta 23, 30-059 Kraków, pokój: 607.


Telefon:

(+48) 12 617-27-15


Adres e-mail:

lelek@agh.edu.pl


Pełnione funkcje:

  • Pełnomocnik Dziekana ds. gospodarki substancjami chemicznymi.

Aktywność naukowa:

  • Elektrochemia metali i półprzewodników w roztworach alkoholowych.
  • Badania korozji metali i stopów w: roztworach wodnych, wodach geotermalnych, cieczy szczelinującej do wydobywania gazu łupkowego, betonach.
  • Badania korozyjne powłok cynkowych nanoszonych metodą ogniową.

Aktywność dydaktyczna:

  • Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej dla studentów Wydziału Odlewnictwa, specjalność Metalurgia oraz Wirtotechnologia.
  • Ćwiczenia rachunkowe z chemii fizycznej dla studentów Wydziału Odlewnictwa, specjalność Metalurgia.
  • Zajęcia laboratoryjne z chemii ogólnej dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka oraz Mechatronika.
  • Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej w języku angielskim (General Chemistry) dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, specjalność: Mechatronika.
  • Zajęcia laboratoryjne w języku angielskim z przedmiotu Practical Electrochemistry w ramach Studiów Międzynarodowych (International Studies at AGH University of Science and Technology.

Ważniejsze publikacje i wystąpienia:


Wykaz w bazie Bibliografii Publikacji Pracowików AGH przygotowanej przez Bibliotekę Główną AGH.