Projekty realizowane w KChiKM w latach (2009-2014):


Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki:

  • Wpływ parametrów fizykochemicznych na mechanizm i kinetykę elektrochemicznego tworzenia i osadzania nanocząstek tlenków tytanu, żelaza i niklu w organicznych roztworach elektrolitów. N N507 435834. Projekt zakończony. Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Banaś.
  • Wpływ odkształcenia plastycznego i orientacji krystalograficznej ziaren na elektrochemiczne zachowanie się aluminium i stopu AIMg2 w mikro-skali. Projekt w trakcie realizacji. Kierownik projektu: dr hab. Halina Krawiec, prof. AGH.
  • Wpływ dodatku koloidalnych nanocząsteczek tlenków metali na właściwości spoiwa odlewniczego Projekt zakończony. Kierownik projektu: dr hab. Barbara Stypuła, prof. AGH.

Projekty międzynarodowe:

  • ERA-NET MATERA: Materiały odporne na korozję i systemy monitorowania korozji dla instalacji geotermalnych 28.28.170.7003. Projekt zakończony. Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Banaś.
  • HARMONIA: Badania mikrostrukturalnej korozji stopów TiAI6V4 i Ti12Mo5ZR w roztworach fizjologicznych przy użyciu lokalnych technik elektrycznych 28.28.170.7007. Projekt w trakcie realizacji. Kierownik projektu: dr hab. Halina Krawiec, prof. AGH.