Powłoki antykorozyjne


Propozycja tematów na seminaria z przedmiotów Powłoki dekoracyjne oraz Powłoki odporne na korozję:

  1. Nowoczesne metody anodowania stopów aluminium dla potrzeb przemysłu lotniczego. Eliminacja związków Cr6+.
  2. Elektrochemiczne utlenianie plazmowe metali.
  3. Zastosowanie cieczy jonowych w procesach obróbki powierzchniowej metali.
  4. Powłoki ochronne na stopach magnezu.


Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych dostępne są tutaj.