Powłoki antykorozyjne


Kolokwia zaliczeniowe z przedmiotu odbędą się w poniższych terminach:

  1. 22 stycznia 2016 (piątek), godz. 9.00 w sali 81 paw. D-8.
  2. 01 lutego 2016 (poniedziałek), godz. 10.00 w sali 81 paw. D-8.


Propozycja tematów na seminaria z przedmiotów Powłoki dekoracyjne oraz Powłoki odporne na korozję:

  1. Nowoczesne metody anodowania stopów aluminium dla potrzeb przemysłu lotniczego. Eliminacja związków Cr6+.
  2. Elektrochemiczne utlenianie plazmowe metali.
  3. Zastosowanie cieczy jonowych w procesach obróbki powierzchniowej metali.
  4. Powłoki ochronne na stopach magnezu.


Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych dostępne są tutaj.