dr inż. Alicja Łukaszczyk


Stanowisko:

Adiunkt


Adres:

Wydział Odlewnictwa AGH, pawilon D-8, ul.Reymonta 23, 30-059 Kraków, pokój: 49.


Telefon:

(+48) 12 617-27-81


Adres e-mail:

alicjal@agh.edu.pl


Pełnione funkcje:

  • Opiekun III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, Kierunek: METALURGIA.
  • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Aktywność naukowa:

  • Elektrochemiczne i korozyjne zachowanie biomateriałów.
  • Badania lokalnych zmian pH w symulowanych płynach fizjologicznych przy użyciu mikroelektrod.
  • Badania elektrochemiczne stali konstrukcyjnych i stopów Fe-Cr.

Aktywność dydaktyczna:

  • Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej dla studentów I roku Wydziału Odlewnictwa oraz I roku Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.
  • Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla studentów II roku Wydziału Odlewnictwa AGH.
  • Laboratory classes - general chemistry for I-st year WIMiR students.

Ważniejsze publikacje i wystąpienia:


Wykaz w bazie Bibliografii Publikacji Pracowików AGH przygotowanej przez Bibliotekę Główną AGH.


Staże zagraniczne:

2009 - 2 tygodnie, Francja, Paryż, Laboratoire de Physico-Chimie des Surfaces Ècole Nationale Supèrieure de Chimie de Paris (ENSCP).