dr inż. Bartosz Grysakowski


Stanowisko:

Adiunkt


Adres:

Wydział Odlewnictwa AGH, pawilon D-8, ul.Reymonta 23, 30-059 Kraków, pokój: 49.


Telefon:

(+48) 12 617-27-81


Adres e-mail:

grysakow@agh.edu.pl


Aktywność naukowa:

  • Modelowanie procesów dyfuzji, migracji oraz reakcji dla układów elektrochemicznych.
  • Symulacje widm impedancyjnych w oparciu o model NPP.
  • Modelowanie dyfuzji w polach potencjału chemicznego i naprężeń.

Aktywność dydaktyczna:

  • Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej dla studentów I roku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.
  • Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Numerical Simulations and Experimental Methods for Mechanical Characterization of Solid Surfaces dla studentów kierunku Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich WO.
  • Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Numerical Simulations and Experimental Methods for Mechanical Characterization of Solid Surfaces dla studentów Studiów Międzynarodowych AGH.

Ważniejsze publikacje i wystąpienia:


Wykaz w bazie Bibliografii Publikacji Pracowików AGH przygotowanej przez Bibliotekę Główną AGH.


Staże zagraniczne:

  • Styczeń 2013 - wrzesień 2013, Post-doc w Université de Bourgogne, Dijon, Francja.

  • Lipiec 2012 - grudzień 2012, Post-doc w Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, Dijon, Francja.

  • Kwiecień - czerwiec 2008, Program Socrates-Erasmus, Universite de Bourgogne, Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, Dijon, Francja.