prof. dr hab. Halina Krawiec


Stanowisko:

Profesor


Pełnione funkcje:

Koordynator programu Erasmus+ na Wydziale Odlewnictwa

Rada Dyscypliny Naukowej - Nauki Chemiczne


Adres:

Wydział Odlewnictwa AGH, pawilon D-8, ul.Reymonta 23, 30-059 Kraków, pokój: 78.


Telefon:

(+48) 12 617-40-62


Adres e-mail:

krawiec@agh.edu.pl


Aktywność naukowa:

 • Korozja elektrochemiczna biomedycznych implantów (stopy tytanu, kobaltu, biodegradowalne implanty magnezu).
 • Badania mechanizmu i kinetyki mikrostrukturalnej korozji stopów przemysłowych (stale stopowe, żeliwo, stopy aluminium, stopy magnezu) w mikro i makroskali.
 • Wpływ naprężeń mechanicznych i orientacji krystalograficznej ziaren na elektrochemiczne zachowanie się metali i stopów wielofazowych.
 • Korozja stopów pracujących w instalacjach solarnych i wiatrowych.
 • Symulacja numeryczna procesów elektrodowych w mikro i makroskali.

Aktywność dydaktyczna:

 • Wykłady z chemii ogólnej dla studentów Wydziału Odlewnictwa, kierunek Metalurgia.
 • Wykłady z chemii w języku angielskim (General Chemistry) dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, kierunek Mechatronika.
 • Prowadzenie wykładów w języku angielskim na Studiach Międzynarodowych na AGH (International Studies at AGH University of Science and Technology):
  • Applied Chemistry in Foundry and Metallurgy Engineering.
  • Practical Electrochemistry.
  • Selected Problems in Surface Engineering.

Ważniejsze publikacje i wystąpienia:


Wykaz w bazie Bibliografii Publikacji Pracowików AGH przygotowanej przez Bibliotekę Główną AGH.


Inne:

 • Członek Wydziałowego Zespołu do Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacyjnych (KRK),
 • Członek Wydziałowego Zespołu do Spraw Jakości Kształcenia,
 • Członek Wydziałowej Komisji Egzaminu Dyplomowego Inżynierskiego.

Członkostwo w orgianizacjach naukowych:

 • Członek The Electrochemical Society,
 • Członek The International Society of Electrochemistry.