dr hab. inż. Maria Starowicz


Stanowisko:

Profesor uczelni


Pełnione funkcje:

Kierownik Katedry Chemii i Korozji Metali WO


Adres:

Wydział Odlewnictwa AGH, pawilon D-8, ul.Reymonta 23, 30-059 Kraków, pokój: 79.


Telefon:

(+48) 12 617-40-60


Adres e-mail:

mariast@agh.edu.pl


Aktywność naukowa:

  • Badania mechanizmu anodowego roztwarzania metali w roztworach alkoholowo-wodnych.
  • Elektrochemiczna synteza nanocząstek metali, tlenków i soli z wykorzystaniem reakcji anodowych.
  • Badania mechanizmu syntezy nanocząstek metali i tlenków.

Aktywność dydaktyczna:

  • Prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych z chemii ogólnej dla studentów Wydziału Odlewnictwa oraz dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
  • Prowadzenie ćwiczeń rachunkowych z chemii ogólnej dla studentów Wydziału Odlewnictwa AGH,
  • Prowadzenie wykładów z chemii ogólnej.

Ważniejsze publikacje i wystąpienia:


Wykaz w bazie Bibliografii Publikacji Pracowików AGH przygotowanej przez Bibliotekę Główną AGH.