prof. dr hab. inż. Rafał Dańko


Stanowisko:

Profesor


Adres:

Wydział Odlewnictwa AGH, pawilon D-8, ul.Reymonta 23, 30-059 Kraków, pokój: 218.


Telefon:

(+48) 12 617-27-26


Adres e-mail:

rd@agh.edu.pl


Ważniejsze publikacje i wystąpienia:


Wykaz w bazie Bibliografii Publikacji Pracowików AGH przygotowanej przez Bibliotekę Główną AGH.


Pełnione funkcje:

  • Prorektor ds. Studenckich.
  • Członek Senackiej Komisji ds. Budżetu.
  • Członek Senackiej Komisji ds. Współpracy.
  • Rada Dyscypliny Naukowe Inżynieria Materiałowa.
  • Kolegium Wydziału Odlewnictwa.